‘Allround Politicus’ met een focus op de Pacific

Indigenous Peoples, NOW Is Your Time | Speech at the UN General Assembly | Ghazali Ohorella Address.

Vandaag is de dag van de mensenrechten. Ghazali Ohorella is mensenrechtenadvocaat en werkt op vrijwel de hoogste politieke niveaus. Hij vertrok op zijn negende vanuit de Molukken naar Europa en leeft sindsdien in ballingschap.

Ohorella is co-voorzitter van de Global Coordinating Committee for the UN World Conference on Indigenous Peoples. Tevens zet hij zich op internationaal politiek niveau in voor het Alfoerse volk, dat hij vertegenwoordig.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de goedkeuringsverklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren gaf Ohorella op 25 april 2017 in het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York een indrukwekkende speech. Zie filmpje hierboven.

In 2016 werd het Indigenous Centre in Whangarei, Nieuw-Zeeland officeel door Ohorella geopend. Met een spijkerbroek en gympies gaf hij een toespraak, hiermee uitte hij zich gelijk naar de buitenwereld toe. Omdat de Nieuw-Zeelandse douane zijn traditionele kleding, die hem door Molukse ouderlingen was gegeven, vanwege de veren erop, in beslag had genomen.

“Dit gaat over mensen die samenkomen van over de hele wereld en kennis delen, over het behouden van traditionele cultuureigenschappen, die we naar onze volgende generaties moeten overbrengen,” zei hij.

Sprekend namens inheemse volkeren van de Pacific in Marrakech op de VN-conferentie over klimaatverandering (17 november 2016). In Marokko vindt op dit moment de internationale conferentie plaats in het teken van het VN-migratiepact.

 

Foto’s: Go Pro, Alyssa Macy

Mobiele versie afsluiten