Blog | Willem Pentury: Solidariteits- en sponsoractie #savemaluku2019

In 6 dagen (24 okt-29 okt) de berg Binaiya (3027m) op Seram beklimmen. Seram, Maluku Tengah, 6 november 2019.

Door Willem Pentury

De afgelopen jaren is er veel aandacht gevraagd voor de effecten van de grootschalige ontbossingen in Seram. En het houdt maar niet op ondanks de inspanningen van de regionale overheid in de Molukken. In 2018 is hiertegen gedemonstreerd in Seram en Ambon. Maar blijvende aandacht is nodig.

In 2018 is het plan ontstaan om in 2019 de gunung Binaiya (3027 m) te beklimmen en met deze actie aandacht te vragen voor de ontbossingen, maar ook de illegale bevissing in de Molukse wateren. Op 24 oktober hebben we eindelijk alle benodigde vergunningen/verklaringen ontvangen van de verschillende instanties om de Binaiya te ‘mogen’ beklimmen. Op 27 oktober hebben we de top bereikt. Daarnaast speelt ook de actualiteit: De aardbeving van 26 september en de naschokken.

We (Willem Pentury en Bea Saija) liepen nu voor 2 thema’s:

1. Aandacht voor de ontwikkeling van de civil sociëty in Maluku en solidariteit te tonen.
2. Ondersteuning van de slachtoffers van de aardbeving en naschokken via lokale partners.

Hiervoor zijn financiele middelen nodig. We hopen dat u deze actie wilt ondersteunen: U kunt hier doneren

Korte impressie van de beklimming: Op dag 4 (29 okt) eindelijk de top van de berg berg Binaiya bereikt samen met Mateos, Jeffrey en Gatot. Onze geweldige begeleiders uit het dorp Piliana. Zie foto hierboven.

We vertrokken om 05.00u van shelter 4. En waren om 15.00u op de top van de berg. Toen weer afgedaald naar shelter 4, waar we om 23.00u arriveerden. De laatste vier uur liepen we in het donker. Het was behoorlijk heet en de watervoorraad raakte op. Maar we hebben het gehaald. Saka mese. Willem Pentury, Bea Saija.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Exit mobile version