An independent Moluccan magazine and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

TIFA Magazine

An independent Moluccan news and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

CBS doet onderzoek naar Molukkers in Nederland

DEN HAAG – Wat is de sociaaleconomische positie van Molukkers in Nederland? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft middels een onderzoek gekeken naar de positie die wij als volk innemen op gebied van demografie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, criminaliteit en gezondheid. De positie van Molukkers wordt steeds vergeleken met de positie die personen met een Nederlandse achtergrond binnen deze domeinen innemen.

Het CBS heeft een publicatie uitgebracht en beschrijft het onderzoek als: “De sociaal economische positie van Molukse immigranten, hun kinderen en kleinkinderen.”

Het aantal Molukkers in Nederland is volgens het CBS uitgegroeid tot een groep van ruim 71 duizend personen. De meest recente (kwantitatieve) onderzoeken naar de integratie van Molukkers in Nederland dateren van begin jaren 2000. Hierdoor is er weinig actuele informatie over de huidige positie die de Molukkers in Nederland innemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS daarom gevraagd om een nieuw onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Molukkers uit te voeren.

Personen met een Molukse naam die zich in 1963 of later in Nederland vestigden en hun afstammelingen zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.

In dit onderzoek zijn drie groepen/generaties van 71.000 Molukkers onderscheiden:

Personen die vanaf 1951 en voor 1963 naar Nederland zijn gekomen en een als Moluks geïdentificeerde achternaam hebben. Zij zijn nagenoeg allemaal geboren in Indonesië, Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea (Molukse migranten); de bijkomende kinderen en kleinkinderen.

Het ministerie van SZW heeft ook gevraagd om binnen de verschillende generaties Molukkers te onderzoeken in hoeverre er verschillen zijn tussen mensen met een cultureel gemengde achtergrond hebben (1 of 2 Molukse grootouders) of juist een homogene Molukse achtergrond (3 of 4 Molukse grootouders).

Volgens het CBS heeft de meerderheid van de mannen en vrouwen met een Molukse achtergrond een partner met een Nederlandse achtergrond.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, het verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data gaat over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. De wettelijke taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken.

De publicatie, kunt u verder lezen op de website van het CBS! Klik hier.

Total
0
Shares
Related Posts