An independent Moluccan magazine and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

TIFA Magazine

An independent Moluccan news and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

Gouverneur Molukken overweegt Sasi Laut

https://youtu.be/MHD-O_E_m6E

De Molukse gouverneur Murad Ismail overweegt een verbod op het vissen in de Molukken, zo heeft hij deze week verklaard. Door middel van een sasi laut (verbod of taboe volgens het Molukse traditionele gewoonterecht) wil hij de zee beschermen.

Dit maakte hij bekend tijdens een regionale coördinatie vergadering waarbij hij alle regenten, burgemeesters, leger- en politie hoofden van de Molukken bij elkaar brengt om gezamenlijke problemen te bespreken.

De gouverneur wil de exploitatie goed reguleren en de hulpbronnen beter beschermen. De mariene hulpbronnen in de Molukken worden gekenmerkt door een grote rijkdom en variëteit, maar staan ook onder druk, voornamelijk door het gebruik van destructieve vismethoden door bijvoorbeeld illegale vissers.

De snelle economische ontwikkelingen hebben geleid tot een toename in de visserijdruk en vangsten, waardoor de noodzaak voor een strengere manier van beheer is ontstaan. De sasi laut, een geheel van regels en gebruiken gestoeld op adat, het lokale gewoonterecht, moet hierbij helpen.

De provinciale overheid heeft vijf aandachtspunten voorgelegd aan minister Susi Pudjiastuti van Zeewezen en Visserij. Eén daarvan is dat er grote viskwekerijen moeten komen in de Molukken met een officieel nationaal kenmerk.

Sasi Laut

Deze sasi omvat dan het hele Molukse zeegebied. De zee is dan gesloten. Behalve voor de dorpen en hun inwoners. Wie dit verbod overtreedt en wordt betrapt zal volgens de Molukse ritueel er zelf achterkomen, aldus Ismail.

Het sluiten en openen van een sasi-periode vindt plaats tijdens een rituele adat-plechtigheid waarbij de sasi-regels publiekelijk en in de oude taal worden afgekondigd. De sasi geldt volgens Molukse ritueel boven alles tot in alle uiteinden van het dorp van het land tot op zee.

Bron: iNews TV Maluku (Zie bovenstaande reportage)

Total
0
Shares
Related Posts