Minister van Binnenlandse zaken steunt woningtoewijzing Molukse wijk; ‘In 1986 afspraken gemaakt over voorrang’

ELST – De Molukse gemeenschap in Elst is in gesprek met de gemeente en de woningcorporatie om hun wijk Moluks te houden en tot een speciale deal te komen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hierbij bevestigt dat Molukkers voorrang krijgen als er een woning beschikbaar komt, omdat dat van oudsher al is bepaald. Voorzitter Agoes Peilouw van de Molukse wijkraad is blij met de uitspraken van de minister.

“Voor ons is het een cultureel erfgoed, een manier van leven die wij willen behouden”, zo verteld Agoes Peilouw, die de gesprekken voert namens de Molukse gemeenschap in Elst.

“In 2017 was er in ongeveer 45 gemeenten een zogenaamde Molukse wijk”, reageert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag in een brief. “In de meeste van die wijken krijgen Molukkers voorrang.”

Speciale woonwijken voor Molukkers

Na het vallen van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië zijn er in 1951 veel Molukse soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) met hun families op dienstbevel naar Nederland gebracht. In 2021, precies 70 jaar geleden terwijl het verblijf tijdelijk zou zijn. In de jaren zestig werden ze in speciale woonwijken ondergebracht. In 1986 sloot de regering een overeenkomst om het karakter van die wijken te behouden. Daarom geldt er voor veel van de wijken een voorrangsregeling.

“Ik ben van mening dat deze specifieke afspraak niet los van de historische context gezien kan worden”, schrijft de minister.

Incidenten en Kamervragen VVD

De Nederlandse media maakte meerdere keren meldingen van incidenten in verschillende wijken waar Molukkers wonen, waardoor de VVD Kamervragen begon te stellen aan de minister. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) vindt het toewijzen van woningen aan mensen met een specifieke etnische achtergrond niet meer van deze tijd en zegt dat dat moeten worden stopgezet.

Ollongren is het daar niet mee eens. ‘Met de Molukse gemeenschap zijn afspraken gemaakt over voorrang bij toewijzing van woningen in bepaalde wijken. Ik ben van mening dat deze specifieke afspraak niet los van de historische context gezien kan worden. Buiten de incidenten waarvan de Gelderlander en de NOS melding hebben gemaakt, zijn mij geen signalen bekend die aanleiding geven om op die afspraken terug te komen’, schrijft Ollongren.

Woningen gebouwd voor Molukse gezinnen moeten bij leegstand ook weer aan Molukse huurders worden toegewezen. Zo heeft de minister op vragen van de VVD beantwoord.

“Wij wisten dit al, maar er was geen formeel document met deze afspraken dat we konden overleggen. Met deze brief van de minister is dat er nu wel. Dat helpt niet alleen ons in de gesprekken met Vivare, maar ook de andere Molukse gemeenschappen in Nederland waar dit nog niet geregeld is”, zegt Agoes Peilouw.

Exit mobile version