RMS niet langer welkom in Orpheus

De regering in ballingschap van de Republik Maluku Selatan is kwaad en verontwaardigd dat Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn weigert om op 25 april van dit jaar de 69ste viering van de proclamatie van de Zuid-Molukse Republiek in het theater plaats te laten vinden. Zo blijkt uit een verklaring van de RMS, die zich nu beraadt over vervolgstappen.

In het bericht staat dat Mirjam Barendregt, de nieuwe directeur-bestuurder van Orpheus, van mening is dat de RMS niet voldoet aan de pregnante voorwaarde over de beveiligingsorganisatie, maar volgens de RMS kunnen ze zich daarin weldegelijk voorzien. Barendregt heeft het aanbod van de RMS dat Orpheus dan maar zelf de beveiliging organiseert, zonder daarop in te gaan, naast zich neergelegd. Zo staat in de berichtgeving.

De president van de RMS, mr. John Wattilete, verklaard dat hij op zijn verzoek op maandag 25 maart een gesprek heeft gehad met waarnemend burgemeester van Apeldoorn Petra van Wingerden-Boers. In de aanloop van de ontmoeting werd de president al te kennen gegeven dat de burgemeester niet van plan was Orpheus op andere gedachten te brengen. Met als reden dat Orpheus zelf mag bepalen wie zij wel of niet in huis laat.

Dat de waarnemend burgemeester beweert dat de gemeente Apeldoorn geen invloed kan uitoefenen op het besluit van Theater Orpheus is ongeloofwaardig, zo zegt de RMS. “De gemeente Apeldoorn is immers met 77,7 % grootaandeelhouder van het theater. Daarnaast ontvangt Orpheus jaarlijks 4,5 miljoen euro subsidie en is een zogenaamde verbonden partij van de gemeente”, zo schrijft de RMS. De burgemeester bood nog wel aan om het evenement in het complex van Omnisport te houden.

De RMS meldt ook het volgende: het vermoedt dat het gemeentebestuur van Apeldoorn met Orpheus, om onbekende redenen, heeft afgesproken de Molukkers uit het centrum van de stad te weren en naar de buitenwijken te verbannen. “Mogelijk vinden het Theater Orpheus en de gemeente Apeldoorn het schadelijk voor het imago om gastheer te zijn voor de viering van de RMS. Opmerkelijk daarbij is ook dat de Grote Kerk in Apeldoorn, na overleg met de gemeente en Orpheus afziet om op 25 april 2019 een oecumenische gedenkdienst te houden. Dit versterkt een ernstig vermoeden van doelbewuste en gerichte tegenwerking”, aldus de RMS-regering in ballingschap via een openbare verklaring.

Bron: RMS-regering in ballingschap

Exit mobile version