Sasi ter bescherming van moeder eiland Seram

Sasi ter bescherming van het moedereiland Ceram

Achttien Adat gemeenschappen uit de bergen en de kust van Noord Seram zijn samengekomen om een eed af te leggen en een petitie te ondersteunen. Dat meldt het BAMM Project.

Het doel van de eed en de petitie is om het land te beschermen tegen het plan om de leefomgeving van Maluku te vernietigen middels economische delving concessies.

Door middel van een sasi (verbod of taboe volgens het Molukse traditionele gewoonterecht) is de eed afgelegd ter ondersteuning van de petitie. BAMM heeft de bijeenkomst bijgewoond.

Bovendien heeft BAMM een vergadering gehouden en haar visie en missie uiteen gezet. BAMM is er een voorstander van dat het initiatief ook plaats zal vinden in andere Adat gemeenschappen.

Mobiele versie afsluiten