Statement ‘Hulpactie Maluku’

Op donderdag 26 september trof een zware aardbeving de Midden-Molukken. Dit met veel leed en paniek tot gevolg. De aardbeving, die een kracht had van 6,5 op de schaal van Richter, zorgde voor enorme schade en leidde tot grote humanitaire nood. Er vielen 31 dodelijke slachtoffers, 179 gewonden en ruim 25.000 mensen die op de vlucht sloegen uit angst voor een tsunami. Ruim 725 naschokken troffen het gebied na de beving nog.

Vanuit diverse Molukse organisaties uit Nederland is het initiatief ontstaan om een bijeenkomst te organiseren om de krachten te bundelen om structureel hulp te bieden op de Molukken. De samenwerkende organisaties en personen die met elkaar in gesprek gingen tijdens deze eerste bijeenkomst waren;

Jacob Bernard en Musa Manuhutu (Kelpeta), Agoes Peilouw en Marius Maturbongs (Stichting Rhythm of Maluku), Abe Sahetapy (Bertemu), TV Maluku, Tifa Magazine, Building the Baileo, Tjarda Salasiwa, Jaco Metekohy, Crams Nikijuluw, Erns Kaya, Edgar Manuhutu, Jeffrey Monfils (Mata Rumah Maluku) en Tete Siahaya.

De eerste aanzet is gemaakt om de handen ineen te slaan in de vorm van één hulporganisatie. Deze organisatie zal een fonds realiseren gekoppeld aan een landelijke actiedag. Tijdens deze actiedag richten de samenwerkende organisaties zich op één doel; het inzamelen van gelden ten behoeve van de nasleep van de aardbevingen. Doelstelling hierbij is om niet alleen nu lokale hulp te bieden, maar ook op de lange termijn. Hiervoor zal nauw moeten worden samengewerkt met de regionale autoriteiten, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeenschap.

De aankomende periode zal worden benut om de organisatie te formaliseren, het zorgvuldig inventariseren van de lokale hulpbehoeften, afstemmen van hulpvoorzieningen met de regionale autoriteiten en hulporganisaties, de organisatie van de landelijke actiedag en het aansluiten van andere organisaties en personen die een bijdrage willen leveren aan dit initiatief.

Vele huizen zijn verwoest door de zware aardbeving vorige week

De officiële updates omtrent de landelijke ‘Hulpactie Maluku’ zullen worden gepubliceerd op Tifa Magazine die hiermee hun bijdrage leveren. Voor eventuele vragen en/of suggesties kunt u contact opnemen via hulpactiemaluku@gmail.com

Exit mobile version