An independent Moluccan news and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

TIFA Magazine

An independent Moluccan news and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

Statement Stichting TitanE: ‘Noodhulp Maluku’

Statement van Stichting TitanE: Op 28 september heeft de Stichting TitanE een rekening geopend bedoeld voor de slachtoffers van de aardbeving van 26 september 2019. Al snel kregen wij het verzoek van onze partners op Ambon om noodhulp.

Noodhulp is een groot woord. Ons primaire doel van noodhulp is het verminderen van het menselijk leed. Uitgangspunt van TitanE is dat het demand driven (als het gevraagd wordt) moet zijn. Niet wij bepalen waar de hulp naar toe moet gaan, maar onze partners. Op de foto’s ziet u één van de initiatieven op Haruku van de hulporganisaties waar TitanE mee samenwerkt.

Het tweede uitgangspunt is dat het moet gaan naar locaties die geen toegang hebben tot hulp vanuit Nederland. Dit behoeft enige verduidelijking. In de social media wordt gedaan alsof de lokale overheid niets doet. 90% van de noodhulp is afkomstig van overheidsinstellingen. Slechts 10% van particuliere initiatieven.

In Indonesië zijn tal van particuliere initiatieven actief. Van bedrijven zoals TVOne tot de opbrengst van het concert van Glenn Fredly. Ook in Nederland is men actief. Maar het is bekend dat de Molukse gemeenschap zich al dan niet bewust laat leiden door hun eigen netwerken en relaties. Ons uitgangspunt is dat wij kiezen voor locaties die veelal “vergeten”worden, omdat er geen Kumpulan organisatie is die hen komt helpen.

De hulp loopt dan veelal langs de scheidslijnen van Moluks-Nederlandse dorpen van herkomst. Dat is logisch en volstrekt te billijken. En daarom gaat de hulp van TitanE naar die gebieden waar geen sprake is van double funding. Tot gisteren is een bedrag opgehaald van 4.750 eur. Deze zal worden besteed in Seith, Hila, Kairatu en omgeving en Liang. Er is al veel hulp aan Liang verstrekt. Dat is ook nodig omdat zij het hardst zijn getroffen.

Een derde uitgangspunt is dat de hulp niet onder onze vlag moet. Het gaat niet om de PR van TitanE. Het zijn de individuele donaties die het mogelijk maakt. Het is niet het geld van TitanE. Wij hebben slechts de rol om de hulp zo goed en professioneel mogelijk te kanaliseren.

Voorzitter van TitanE is Buce Ubro en de andere bestuursleden zijn Frans Palyama en Tom Tehupuring.

Communicatie via social media verloopt doorgaans door berichten te plaatsen op Fb. Stichting TitanE opent noodhulp rekening voor Ambon.

Midden Molukken is getroffen door een zware aardbeving. Aanvankelijk bleef het enigszins beperkt tot schade van overheidsgebouwen en van de Universiteit van Pattimura. Ook het aantal gewonden en doden bleef beperkt. De naschokken die daarop volgde was desastreus. Met name het dorp Liang is ernstig getroffen. Het gebied van Waai en Liang en de aangrenzende eilanden, zoals West Seram en Haruku behoren tot de gevarenzone.

De overheid heeft inmiddels veel maatregelen getroffen en een speciale team zorgt voor een update van de situatie. Naast de overheid is inmiddels ook de Rode Kruis Ambon ingeschakeld.

Er is gelukkig geen alarm voor een eventuele Tsunami. Maar de angst onder de bevolking is groot. Velen vluchten naar hoog gelegen streken vanwege aanhoudende berichten op social media dat een Tsunami op komst is. Berichten op social media moet niet direct worden geloofd. Cross check is van groot belang. Dit geldt ook voor de communicatie met familie en vrienden op Maluku.

De actuele situatie op dit moment is het volgende. Daarbij dient te worden vermeld dat de update aan verandering onderhevig is. De inventarisatie loopt nog steeds. TitanE blijft iedereen op de hoogte houden.
• 31 mensen zijn omgekomen
• Aantal gewonden tussen 120-200. Het grootste deel in Liang.
• Veel materiële schade. Liang ernstig getroffen. Mogelijk meer dan 50 woningen. Wordt nog geïdentificeerd.
Aantal daklozen overstijgt de 12.000. Dit zal nog worden bijgesteld. Men verwacht dat dit nog behoorlijk zal stijgen.
Vluchtelingen worden geschat op ongeveer 10.000 mensen

* Dringende behoeften *
1. Dekzeilen / vluchtelingstenten
2. Babyvoeding
3. Eten en drinken voor vluchtelingen
4. Geneesmiddelen
5. Pampers voor baby’s
6. Maandverband voor dames
7. Mineraalwater
8. Instant voedsel
9. dekens
10. Matrassen
11. Mat
12. Verlichtingsapparatuur (lampen of zaklampen)
13. Water willekeurig en MCK
14. Heftrauma voor kinderen, zuigelingen en tieners

TitanE op Maluku

2. TitanE is met een team van 3 mensen op Ambon. Zij voert overleg met haar partnerorganisatie Humanum, die veel ervaring heeft met noodhulp.

Afgelopen maandag heeft het team gesproken met de overheid en de Rode Kruis. In de eerste plaats gaat het erom wat additioneel nodig is. 90% van de hulp wordt geboden door de overheid.

Om de additionele hulp in geld te kunnen bieden heeft de Stichting TitanE een noodfonds opgericht. U kunt uw donatie storten op rekening van Stichting TitanE NL67RABO0364157704 ovv noodhulp.

Voor alle duidelijkheid. Niet TITANE gaat de noodhulp geven, maar haar partners.
Dit kan Rode Kruis Ambon samen met de NGO’s die over een betrouwbare staat van dienst hebben. TitanE heeft een ANBI status en heeft een trackrecord op het terrein van Noodhulp.

3. Stand 2.500 euro. Alhoewel de angst er nog in zit en veel die lijden aan een trauma, is de kans op een nieuw gevaar geweken. Overal komt het leven op gang. De noodhulp is volledig op gang en kan binnen 10 dagen worden gelenigd. De belangrijkste regio Suli, Tulehu, Waai en Liang ontvangen de noodzakelijke hulp. Er wordt thans gewerkt aan de mensen die de bergen zijn gevlucht. Ook wordt geïnventariseerd wat de materiële schade is. Hulp van particuliere initiatieven is additioneel. De overheid heeft veel geleerd uit het verleden. De hulp wordt goed gecoördineerd en de zorg voor een evenredige verdeling. Er is dan ook een verzoek om alle particuliere hulp te laten coördineren door de speciaal ingestelde team.

Ons is gevraagd bij te dragen aan met name West Seram, Kairatu en omgeving. Ook dit zal proportioneel zijn en aanvullende op bestaande noodhulp. Een ander deel gaat naar Liang, Seith en mogelijk andere gebieden.

Op de vraag of de hulp onder de vlag van TitanE wordt verleend is het antwoord simpel. Dat doet TitanE niet. Het geld is niet van TitanE maar van de donoren. TitanE heeft het geld overgemaakt aan de partnerorganisatie KEM, die het vervolgens samen met een team bestaande uit Rode Kruis afdeling Ambon en de NGO Humanum gaan implementeren. Toezicht voor de besteding is Samson Atapary, lid van het provinciaal Parlement.

Tot vandaag hebben 106 mensen gedoneerd. Totaal bedrag 4.750, euro. Dit bedrag is overgemaakt naar het team bestaande uit Rode Kruis Ambon, Humanum en KEM. De hulp gaat naar de volgende regio: Kairatu en omgeving, Liang, Hila en Seith. Een oproep naar alle donateurs (106): i.v.m. de privacy kunnen wij de lijst van donateurs niet publiceren. Wel vragen wij u ons te mailen zodat wij op die manier met u kunnen communiceren. Op de bankafschriften staan uw naam en rekeningnummer, maar geen adres. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen. Omdat u als eerste het recht hebben op een uitgebreid verslag en een financiële verantwoording.

Een publieke versie zal ook worden gepubliceerd. Wij gaan door tot 9 oktober.

Aldus opgetekend;
-Voorzitter:        Buce Ubro
-Penningmeester:    Frans Palyama
-Secretaris:        Tom Tehupuring

Total
0
Shares
Related Posts