De vele gezichten van Indische en Molukse verzetsvrouwen

Op zondag 20 oktober is Museum Sophiahof het podium voor de verhalen over vrouwen in het Indische en Molukse verzet. In de week van de koloniale geschiedenis.

Op zaterdag 26 oktober is MHM in Museum Bronbeek met ‘Sekarang Tante Cerita’, een programma over de rol van de Molukse vrouw.  Evy Poetiray, Jitske Brocades Zaalberg, Coosje Ayal en Anda Kerkhoven. Het zijn maar een paar namen van vrouwen die in Nederlands-Indië in verzet kwamen tegen de Japanse bezetter.

Er wordt ingegaan op de verschillende perspectieven van verzet: zo zetten bijvoorbeeld sommige vrouwen die in Nederland tegen Nazi-Duitsland in verzet kwamen, zich na het einde van de Tweede Wereldoorlog in voor een onafhankelijk Indonesië.

Verder is er historisch beeldmateriaal te zien en is er gelegenheid om de tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van verzet’ over het Indische en Molukse verzet, te bezichtigen.

Lees verder op de website van het Moluks Historisch Museum.

Bron: Moluks Historisch Museum

Exit mobile version