An independent Moluccan magazine and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

TIFA Magazine

An independent Moluccan news and entertainment platform, that organizes multiple events and music releases.

Het verhaal van ‘Front Pemuda Maluku’ uit Merauke, hun Melanesische ideologie en band met West Papua

Een van de drie RMS-missies vanuit Seram naar Nieuw-Guinea was die van 1956: tweede militaire missie, onder leiding van luitenant-kolonel E. Kakisina die de ‘Front Pemuda Maluku’ opricht. Een hechte groep Molukkers uit Merauke, die van kleins af aan al met elkaar waren opgegroeid.

De missies konden dan ook rekenen op steun van hun landgenoten in Nieuw-Guinea. Zij werden ingezet op patrouilles in en rondom het gebied. Zij waren al lang voor de Tweede Wereldoorlog in Nieuw-Guinea gevestigd. De Molukse gemeenschap daar was zelfs de grootste na die op Java. En hadden banen als bestuursambtenaar, guru (godsdienstleraar), politieagent en soldaat.

Leden van de Missie Kakisina. In het midden zit Kakisina. (Foto: MHM) 

Op 25 augustus 1962 ondertekenden Nederland en Indonesië het Verdrag van New York. Zo werd het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea aan Indonesië overhandigd.

Daarmee kwam voor veel Molukkers een einde aan het verblijf in Nieuw-Guinea. Zij die voor het Nederlandse bestuur hadden gewerkt, kregen de mogelijkheid om naar Nederland te gaan. De meesten kozen daar dan ook voor.

De eenheid tussen de christelijke en de islamitische Molukkers wordt gesymboliseerd in Hollandia, voormalig Nederlands Nieuw Guinea. (Foto: MHM) 

Veel commotie ontstond over twijfelgevallen: sommige Molukkers kwamen formeel niet in aanmerking voor transport naar Nederland, maar door hun RMS-activiteiten was het niet meer veilig voor ze. Mobilisatie van de pers in Nederland en Kamervragen zorgden ervoor dat een aantal alsnog naar Nederland mocht komen.

Eenmaal in Nederland sloegen enkele jongeren van de Front Pemuda Maluku de handen in één met een aantal andere Molukse jongeren uit Nieuw-Guinea, en Molukse wijken.

Onder de benaming BIAKRMSP (Bersatu Ikut Aksi Kami Rayat Maluku Seluru Papua) sloten ze zich aan bij ‘Front Nasional Papua’ onder leiding van Papoea-leider Marcus Kaisiepo. Met in het achterhoofd dat zij in 1969 misschien terug zouden keren om te stemmen voor een onafhankelijk West Papua.

Onder Kaisiepo was de eerste vice-president van de verzetsbeweging FNP (afkorting voor Front Nasional Papua) de Molukse Andries Mahulette. Toen die overleed volgde Melianus Paliama hem op.

Op 25 februari 1967 richt deze Molukse groep de organisatie ONIM op, wat staat voor Obor Nasional Idiologi Melanesia. Met als doel de Melanesië gedachte meer onder de Molukkers te brengen. En de Zuid Molukken te laten aansluiten bij een Melanesische federatie. Na acht jaar van activiteiten werd deze organisatie in 1975 weer opgeheven.

Total
0
Shares
Related Posts