Zaterdag 30 november 2019 “Doa Untuk Maluku” in de Rai Amsterdam

Moluccan Future Foundation, kortweg MFF, is een nieuwe Molukse stichting, die n.a.v. de aardbevingen van 26 september, op initiatief van verschillende particulieren en vertegenwoordigers van organisaties uit de Molukse gemeenschap in Nederland, op 4 november j.l. statutair is opgericht.

Moluccan Future Foundation is een non-profit organisatie, onafhankelijk maar wel verbinding zoekend, met een bestuur waarvan de samenstelling ook de verscheidenheid van de groep initiatiefnemers van MFF goed weerspiegelt.

Doel van MFF is op korte termijn directe humanitaire hulp te bieden aan de door de aardbevingen en aardschokken getroffen bevolking en dorpen op de Molukken. Op de middellange termijn wil MFF aandacht blijven vragen om projecten te ondersteunen ten behoeve van de wederopbouw en de zelfredzaamheid van mensen.

Daarbij focust MFF zich in het bijzonder op het welzijn en de rechten van de kinderen op de Molukken indachtig de Convention on the rights of Children waarin o.a. wordt beschreven dat elk kind recht heeft op leven, op zorg, op voedsel en kleding, op onderwijs en op een veilige en gezonde plek om te leven. De kinderen zijn immers de toekomst.

De doelen worden gerealiseerd door simpelweg gelden in te zamelen. Dat kan door allerlei vormen van fundraising, door evenementen te organiseren, acties op poten te zetten, merchandising en wat al niet meer.

“Maar wij beginnen bij U. Help ons en steun!”

en kom zaterdag 30 november a.s. naar de Rai in Amsterdam.

Want die dag presenteert MFF zich officieel met het organiseren van een zgn. “Doa Untuk Maluku”. Samen met kinderen zal aandacht worden gevraagd voor de rampzalige gevolgen van de aardbevingen op de Molukken, een samenkomst ook waarin Molukse voorgangers van Christenen en Moslims voorgaan in overdenking en gebed. De middag wordt afgesloten met een cultureel programma met tal van Molukse artiesten, zang- en dansgroepen.

Het afgelopen weekend tijdens Bertemu Magazine in de Balie Amsterdam en bij het evenement van Kumpulan Nusa Bupolo waren er veel positieve reacties ontvangen. Enkele initiatiefnemers waren hierbij present en werden door de organisaties voorgesteld aan het publiek.

De Indonesische regering heeft de noodhulpprocedure opgeschort naar 10 januari 2020, vanwege de voortdurende naschokken en dat er nog meer vluchtelingen in de bergen zijn getraceerd. Na 10 januari 2020 wordt gestart met de wederopbouw.

MFF, dat al een eerdere statement naar buiten had gebracht onder de noemer “Hulpactie Maluku” (via deze link leest u meer over de initiatiefnemers), organiseert dus op 30 november as een overdenking in de Rai, Amsterdam. Van 12.00 tot 21.00 uur. 

Meer informatie mbt het volledige programma etc volgt deze week.

DE KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST!

CONTACT EN DONEER LINK

Exit mobile version